Sklep: > Filtry i odżelaziacze Filtry automatyczne i pólautomatyczne

vbe

 

 

 

 

 

 

1. Wlot brudnej wody,
2. Wylot czystej wody,
3. Elektrozawór spustowy popłuczyn,
4. Zestaw sit wewnętrznych,
5. Kolektorowy kanał wody do mycia filtra,
6. Komora turbiny,
7. Sekcja tłoka,
 

Zanieczyszczona woda pompowana jest do filtra i po przejściu przez sito zgrubne przechodzi przez część, w której znajduje się filtr wielowarstwowy. Wstępnie przefiltrowana woda  przepływa od filtra dokładnego oczyszczania do wyjścia, tworząc warstwę zanieczyszczenia na wewnętrznej powierzchni filtra. Zanieczyszczenie to powoduje różnicę ciśnień na wlocie i wylocie filtra. Płukanie wsteczne rozpoczyna się, gdy różnica ciśnień osiągnie określony poziom.

Gdy zostanie osiągnięta określona różnica ciśnień, jednostka sterująca płukania wstecznego otwiera zawór spustowy. Ciśnienie atmosferyczne generuje  w rurze spustowej silne podciśnienie płukania wstecznego. Po odessaniu przez podciśnieniowe dysze czyszczące zanieczyszczeń z wewnętrznej powierzchni filtra, strumień płuczący powraca do kolektora czyszczącego przez turbinę hydrauliczną i rurę drenażową.

Spadek ciśnienia w komorze turbiny i spustu tłoka zapewnia ruch liniowy i obrotowy dysz czyszczących i zapewnia dokładne oczyszczanie osadzających się na filtrze zanieczyszczeń. Po zakończeniu procesu samooczyszczania, kolektor czyszczący automatycznie wykonuje drugie płukanie wsteczne i powraca do pierwotnej pozycji. Proces samooczyszczania jest zakończony. Podczas płukania wstecznego proces filtrowania jest kontynuowany.

W celu wydajnej pracy układu podczas procesu płukania zwrotnego ciśnienie na wlocie nie może być mniejsze niż 2,5 bar.

>> Zobacz prezentację  

 

Kontakt