Sklep: > Pompy i akcesoria Pompy odwadniające

Pompa odwadniająca

agregat pompowy odwadniajacy

 

Seria pomp FXJD-BHR posiada w swojej kompletacji standardowe przyłącza aluminiowe na kolektorze wylotowym, które są stosowane przez jednostki straży pożarnej. Agregaty pompowe mogą być montowane na:
* ramie
* na podwoziu kołowym bez homologacji
* na przyczepie kołowej z homologacją

Przyczepa  spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych w szczególności ustawą z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym, (t.j. Dz. U. z 2005 Nr 108 r., Poz. 908, z późn. zm.) wraz z przepisami.
Agregat pompowy (motopompa do wody zanieczyszczonej) na życzenie odbiorcy może posiadać świadectwo dopuszczenia wydane na podstawie rozporządzenia MSWiA z dnia 20.06.2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia a także zasad wydawania dopuszczania tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z późniejszymi zmianami) lub inny dokument dopuszczający do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, obowiązujący na dzień odbioru techniczno jakościowego, zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1229 z późniejszymi zmianami).

parametry pomp odwdniających

Firma Felmix jest w stanie sprostać najbardziej wyszukanym zamówieniom. Współpracujemy jednostkami Straży Pożarnej w zakresie ochrony przeciwpowodziowej na terenie całego kraju.

 >>w sprawie pomp odwadniających prosimy o bezpośredni kontakt z biurem firmy << 

☎  kontakt

Kontakt